Ešte stále sa môžete zapojiť do projektu Aj toto je umenie, ktorý pripravila Aso...

V kongresovej sieni úradu sa primátor Jozef Dvonč a viceprimátor Štefan Štefek a...

Primátor Nitry Jozef Dvonč navštívil 23. októbra koncert v ZUŠ J. Rosinského slá...

Pri príležitosti 199. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa pri jeho pamätníku na ...

Mestský úrad v Nitre v spolupráci s Výborom mestskej časti Diely, Mlynárce, Kyne...

V decembri k nám zavíta Miro Žbirka v rámci svojho Vianočného Best of Video Tour...

V Gotickej priekope prebieha zaujímavá výstava - Premeny Nitrianskeho hradu, na ...