Drahý pán primátor Dvonč, v prvom rade by som vám chcel povedať, že si ne...

Primátor mesta Nitry, Mestské služby - Záhradnícky podnik vyhlasujú ďalší r...

Mesto Nitra je partnerom v medzinárodnom projekte USEAct v rámci európskeho...

Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre si Vás dovoľuje pozvať na Nitriansky jarmok, ...

V dňoch 02. 05. 2015 (sobota) a 09. 05. 2015 (sobota) bude klientske centrum...

Vážený pán primátor, chcel by som vám srdečne poďakovať za Vašu okamžitú rea...

Zástupca primátora Nitry Martin Nemky, poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre...

Obyvatelia Klokočiny, ak aj vám záleží na čistote nášho sídliska a okolia, prida...

Mesto Nitra Vás úctivo pozýva na vernisáž ...

Milovníci čokolády z rôznych kútov Slovenska majú skvelý dôvod koncom apríla nav...