Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre v súlade s § 6 Všeobecne záväzného naria...

29. 9. 2014, Nitra – V rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu, ktoré sa...

Mesto Nitra, v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo pre Nitranov akciu - D...

V Obradnej sieni na Mestskom úrade v Nitre boli 26. septembra do života uvedení ...

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, spoločne s riaditeľkou festivalu Darinou Károv...

Dobrovoľníci pomáhali 26. septembra aj na Mestskom úrade v Nitre. Možnosť bezpla...

11. október 2014 (sobota) Deň Japonska v Nitre Miesto konania: Synagóga v Nitr...

V rámci Dňa osteoporózy ( 20. október ) a mesiaca Úcty k starším. ...

SNM - Múzeum židovskej kultúry Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy v rámci D...

V decembri k nám zavíta Miro Žbirka v rámci svojho Vianočného Best of Video Tour...