Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2014-2020 ...

Oslávte dlhoročné priateľstvo Nitry s Kroměřížom návštevou tohto krásneho m...

Nitra už po štvrtý krát privítala v sobotu 26.7.2014 amatérsku paraglidingovú sú...

Folklórna skupina Tradícia z Nitry - Dražoviec sa v dňoch 10. až 13. júla zúčast...

Vo štvrtok 17. júla finišovali dojazdom do areálu výstaviska Agrokomplex preteky...

Tradícia – Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec, Mesto Nitra MO MS...