Počas všetkých sobôt v čase od 01. 07. 2015 do 31. 08. 2015 bude klientske...

Dotknite sa histórie a vráťte sa do stredoveku Nitrianskeho hradu....

Zástupca primátora Nitry Ján Vančo spoločne s nitrianskym mestským poslancom Ján...

Primátor Nitry Jozef Dvonč spoločne s delegáciou zloženou z odborníkov mestskéh...

Začiatok zberu, harmonogram zberu – všetky informácie budú poskytnuté včas na we...

Mesto Nitra pripravilo na letné mesiace prehliadku rôznych žánrov so zámerom pon...