Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2014 nastali zmeny vo vlastníctve...

Strana 2582, Zbierka zákonov č. 320/2014, Čiastka 99...

Mesto Nitra pokračuje v každoročnej tradícii oceňovania najúspešnejších špo...

alebo abstinenčný večierok podľa Jaroslava Haška...

na pešej zóne a Svätoplukovom námestí 17. február / utorok ...