Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre v súlade s § 6 Všeobecne záväzného naria...

Výbor mestskej časti Čermáň počas celého volebného obdobia zasadal raz za ...

V piatok 10. októbra 2014 o 09,45 hod sa na Svätoplukovom námestí v Nitre uskuto...

Pre takmer 2500 žiakov prvého stupňa základných škôl sa vo štvrtok 18. septembra...

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč prijal talentované basketbalistky BKM Junior UK...

Národný deň podpory ekonomiky Slovenska 16. október 2014...

V stredu 10. septembra sa uskutočnilo stretnutie s občanmi v Krškanoch, na ktoro...

Deň 27. september je vyhlásený za Svetový deň cestovného ruchu. Oslavy sa každor...

PROGRAM PREMIETANIA 25. – 26. september 2014 Mestský úrad Nitra, veľká zasadač...

Jesenné stretnutia s vážnou hudbou Mesto Nitra a Súkromné konzervatórium v ...