Aj tento rok sa nezaobišiel bez žiakov 14 - tich základných škôl, ktorí si dňa 1...

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč spoločne s predsedom výboru č.1 Horné a Dolné K...

V Obradnej sieni mesta Nitry sa 17. októbra uskutočnilo slávnostné prijatie význ...