Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry na roky 2014-2020 ...

Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre po prvýkrát v rámci Dňa ...

Folklórna skupina Tradícia z Nitry - Dražoviec sa v dňoch 10. až 13. júla zúčast...

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a konateľ FKL a brat spol. s.r.o. František Krc...

Mesto Nitra pokračuje v dopĺňaní kapacít materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľ...

Na Amfiteátri na Dieloch sa uskutočnilo podujatie Nitriansky piknik, ktoré sa po...

V súčasnosti naďalej pokračuje rekonštrukcia a rozšírenie Golianovej ulici, doko...

V rámci mestských slávností sa uskutočnila i vernisáž nadrozmerných pieskových ...

Tak ako každý rok sa počas posledného víkendu letných prázdnin, uskutoční na naj...

ihrisko - Koniarovce (TO) 26.7.2014 - 10.00 Alko exclusive bar, tombola, spr...