Strana 2582, Zbierka zákonov č. 320/2014, Čiastka 99...

Piatkový zaujímavý program v Nitrianskom vianočnom mestečku napriek sychrav...

Na múre Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Cintor...

Vážení cestujúci, Počas obdobia vianočných a novoročných sviatkov očakávame niž...

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč sa spoločne s rektormi oboch nitrianskych unive...

Ani daždivé počasie neodradilo v nedeľu 7. decembra podvečer stovky Nitranov, ab...

23. január 2015 18.30 hod. Estrádna hala PKO Nitra Vstupenky: prízemie - 60,- €...