Kontaktné informácie

 

Mestský úrad NitraMestský úrad v Nitre
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA

 


Úradné hodiny  na MsÚ v Nitre:

 

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.45
Overovanie podpisov a listín
  8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 13.45
Sobota 8.00 - 12.00
Nedeľa Zatvorené

Úradné hodiny  na pokladni MsÚ v Nitre:

Pondelok 8.00 - 14.30
Utorok 8.00 - 14.30
Streda 8.00 - 16.15
Štvrtok 8.00 - 14.30
Piatok 8.00 - 11.30
Sobota 8.00 - 12.00

 

Sobota len podateľňa a pokladňa

 


Vedenie mesta Nitry:

 

Primátor mesta Nitry: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
 

Zástupcovia primátora mesta Nitry:                                                                                                  

Ing. Martin Nemky
Phdr. Ján Vančo, Phd.

Hlavný kontrolór mesta Nitry: Ing. Darina Keselyová

Prednosta Mestského úradu v Nitre: JUDr. Igor Kršiak


Ekonomické údaje mesta Nitry:

 

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

DIČ: 2021102853

 

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5028001139/0900

IBAN: SK0409000000005028001139


Hlavné telefóne čísla MsÚ Nitra:

 

Mestský úrad v Nitre:

 • 037/65 02 111       
 • 0911/990 256                                                                                                                                        

Primátor mesta Nitry: 037/65 02 112

Zástupcovia primátora mesta Nitry:   

037/65 02 122
037/65 02 112

Hlavný kontrolór: 037/65 02 115  

Fax kancelárie primátora: 037/ 65 17 329

Fax kancelárie prednostu: 037/65 34 254

Fax podateľne MsÚ v Nitre: 037/65 02 331


Dôležité telefónne čísla:

 • Polícia: 112 (158)
 • Požiarna ochrana: 112 (150)
 • Záchranná služba: 112 (155)
 • Ohlasovňa požiarov: 037/65 20 424, 037/65 20 425
 • Mestská polícia: 112(159)  
 • Integrovaný záchranný systém: 112(154)

Pohotovostné služby:

Pohotovostná lekárska služba:

 • Stomatologická pohotovosť: 037/65 45 111, Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00                              
 • Pohotovosť pre dospelých:037/69 42 229, Pondelok - Piatok:16:00 - 07:00
 • Pohotovosť pre deti a dorast: 037/65 45 111, Pondelok - Piatok:15:30 - 07:00

Elektrárne - ZSE - pohotovosť: 0800 111 567
Plynárne - SPP a.s. pohotovosť: 0850 111 727
Vodárne - ZsVaK - pohotovosť: 037/65 13 420

                                                                                    mimo               
 


Hlavné emailové kontakty:

 

 • Všeobecné informácie: infozavináčnitra.sk
 • Podateľňa: podatelnazavináčmsunitra.sk
 • Priimátor: primatorzavináčnitra.sk
 • Viceprimátori: Martin.Nemkyzavináčnitra.sk, Jan.Vancozavináčnitra.sk
 • Hlavný kontrolór: Darina.Keselyovazavináčmsunitra.sk
 • Prednosta MsÚ: Igor.Krsiakzavináčmsunitra.sk
 • Správca stránky: Milos.Kocurzavináčmsunitra.sk